Odmiany

 

TOPGUN Rh Cr N

Rejestracja: 2024

Odporności:

 • Rizomania
 • Chwościk buraka
 • Mątwik burakowy

Cechy:

 • Bardzo wysoka tolerancja na mączniaka prawdziwego
 • Szybki wzrost i zakrywanie międzyrzędzi
 • Wysoka tolerancja na Aphanomyces
 • Wysoka odporność na pośpiechy

 

 

 

SONIC Rh N VY

Rejestracja: 2022

Odporności:

 • Rizomania
 • Mątwik burakowy
 • Żółtaczka wirusowa

Cechy:

 • Unikalna kombinacja odporności i tolerancji na 3 wirusy żółtaczki: BMYV, BYV i BChV
 • Gładki korzeń
 • Wysoka zawartość cukru

 

 

 

SPECTRA Rh Cr N

Rejestracja: 2023

Odporności:

 • Rizomania
 • Chwościk buraka
 • Mątwik burakowy

Cechy:

 • wysoka odporność na pośpiechy
 • wysoka tolerancja na mączniaka prawdziwego i Aphanomyces
 • niskie straty cukru w melasie

 

MECENAS Rh Cr Aph

Rejestracja: 2022

Odporności:

 • Rizomania
 • Chwościk buraka
 • Aphanomyces

Cechy:

 • Bardzo mała podatność na pośpiechy
 • Szybkie i wyrównane wschody
 • Kształtny i wyrównany korzeń
 • Tolerancja na mączniaka prawdziwego, rdzę buraka

VITUS Rh Cr N

Rejestracja: 2021

Odporności:

 • Rizomania
 • Chwościk buraka
 • Mątwik burakowy

Cechy:

 • Wysoka odporność na pośpiechy umożliwiająca wczesny siew
 • Dobra tolerancja na Aphanomyces, Fusarium, żółtaczki wirusowe
 • Bardzo wysoka czystość soku
 • Tolerancja na suszę

LUMOS Rh Cr

Rejestracja: 2021

Odporności:

 • Rizomania
 • Chwościk buraka

Cechy:

 • Wysoka polaryzacja przy małej zawartości melasotworów
 • Tolerancja na alternariozę, rdzę buraka, Aphanomyces i Fusarium

MARIZA Rh

Rejestracja: 2020

Odporności:

 • Rizomania

Cechy:

 • Najwyższy plon technologiczny w doś­wiadczeniach COBORU 2018/2019
 • Równe osadzenie korzeni
 • Tolerancja na chwościka buraka oraz mączniaka prawdziwego

EVEREST Rh Cr N

Rejestracja: 2019

Odporności:

 • Rizomania
 • Chwościk buraka
 • Mątwik burakowy

Cechy:

 • Wysokie stabilne plony
 • Niska zawartość zanieczyszczeń
 • Mniejsza podatność na zgnilizny kopcowe

PACIFIC Rh Cr

Rejestracja: 2018

Odporności:

 • Rizomania
 • Chwościk buraka

Cechy:

 • Płytka bruzda korzeniowa
 • Niska podatność na pośpiechy
 • Podwyższona tolerancja na mączniaka prawdziwego, Aphanomyces, Fusarium oraz żółtaczki wirusowe