Programy Hodowlane

Nasiona Seed Plus

W procesie reprodukcji oraz obróbki nasion wybieramy najlepsze partie nasion. Poszczególne partie nasion są poddawane procesowi płukania, który pomaga w usunięciu nadmiaru inhibitorów z owocni oraz stymuluje zarodki do rozpoczęcia kiełkowania. Następnie nasiona są przygotowywane do inkrustowania i otoczkowania, do czego używa się substancji chemicznych w odpowiednich proporcjach. Tajemnicą każdej firmy jest sposób dawkowania i ilość substancji dodatkowych użytych do zaprawiania nasion. Naturalnie zawartość substancji czynnych w otoczce jest zgodna z normą obowiązującą w danym kraju.

Nasiona Seed Plus charakteryzują się:

  • szybszym kiełkowaniem
  • lepszymi wschodami
  • wyższą polową zdolnością wschodów w warunkach stresowych

Tolerancje na choroby, szkodniki i warunki stresowe

Firma Maribo Seed od kilkudziesięciu lat jako priorytet w swoich pracach wskazuje hodowlę odmian buraków cukrowych charakteryzujących się tolerancją bądź odpornością na patogeny występujące powszechnie na plantacjach buraczanych. Od początku XXI wieku rejestrujemy odmiany tolerancyjne na rizomanię i chwościka burakowego. Byliśmy w tej dziedzinie jednymi z pierwszych na terenie Polski. Nasze odmiany w porównaniu z innymi odmianami cechują się bardzo dobrą zdrowotnością liści oraz dobrą tolerancją na wzrost w warunkach silnego uwilgotnienia gleby. W kolejnych latach zamierzamy wprowadzać do rejestru odmiany tolerancyjne na chwościka burakowego, rizomanię, rizoctonię, nematody (nicienie), mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość.

Czysty burak

Od początku lat 90 trwają na terenie Danii badania mające na celu wyhodowanie odmian buraków cukrowych charakteryzujących się mniejszym od odmian standardowych zanieczyszczeniem korzeni ziemią. Sfinalizowanie tych prac doprowadziło do powstania czystych odmian buraka, których wspólnymi cechami są:

  • gładsza skórka
  • płytsza bruzda korzeniowa
  • mniejsza główka korzeniowa

Uzyskanie w procesie hodowlanym w.w. cech doprowadziło do tego że odmiany tzw. czystego buraka charakteryzują się niższym o niemal połowę zanieczyszczeniem korzeni ziemią przy równoczesnym zachowaniu bardzo dobrego plonowania oraz wysokiej zawartości cukru.

Gen odporności na glifosat

Nasza firma jest właścicielem genu odporności na totalne środki ochrony roślin tj. takie w których składzie znajduje się glifosat. Jest to substancja czynna, która powoduje zahamowanie działania chlorofilu, odpowiedzialnego za fotosyntezę u wszystkich organizmów roślinnych. Blokada fotosyntezy skutkuje zamieraniem roślin. Wprowadzenie genu odporności do rośliny buraka jest możliwe dzięki inżynierii genetycznej. Póki co na terenie Polski i Europy nie można sprzedawać buraków cukrowych modyfikowanych genetycznie zatem stosowanie genu odporności na glifosat w roślinach buraka przeznaczonych do produkcji cukru jest niemożliwe.