Frøproduktion

Vores forædlere, formeringsfolk, frøteknologer og produktionsfolk arbejder tæt sammen som et team for at skabe den bedste frøkvalitet.

Opformering

Når en ny sukkerrosort er udviklet, begynder den egentlige frøproduktion i stor skala.
I Po-dalen tæt ved Bologna i Norditalien og i Sydvestfrankrig opformerer vi de monogerme frø. Her er de milde klimatiske forhold nemlig optimale for, at vi kan skabe den bedste frøkvalitet.

Formering af roefrø er en unik proces, der foregår over et helt år.

Vi udsår basisfrø i august, og i februar er de vokset op til roestiklinger klar til udplantning i formeringsmarken. Her løber de i stok og blomstrer fra sidst i maj.

Blomstringen fortsætter til midt i juni, og den følgende måned udvikles og fyldes frøene.

En gang om ugen tilser vores erfarne teknikere markerne og giver hele tiden anvisninger til frøavlerne.

Ca. en måned efter blomstringen er frøene ved at være modne.

Ved hjælp af nye teknikker kan vi måle, hvornår frøet har den helt rigtige modenhed og skal skårlægges.

At ramme det optimale høsttidspunkt er altafgørende for frøkvaliteten.

Høstes planterne for tidligt, går det ud over frøets kvalitet og spireegenskaber. Høstes frøet derimod for sent, går det ud over frøudbyttet på grund af frøspild.

Frøbehandling

Efter frøformeringen transporterer vi de mange tusinde tons frø til vores fabrik på Lolland i Danmark.

Her forvandler vi frøet til en pille med en lang række egenskaber og kvaliteter.

Men før vi begynder, analyserer vi hvert enkelt frøparti.

Når vi kender det enkelte partis egenskaber, kan vi starte med at rense, polere og sortere frøene.

Polering er nødvendig for at fjerne overflødig kork og spirehæmmende stoffer.

Det er vigtigt at fjerne så meget kork som muligt uden at skade frøet. Derfor er polering virkelig håndarbejde, hvor vores teknikeres erfaring, kendskab til materialet og omhu er uhyre vigtig for et godt resultat.

Vi benytter derefter forskellige selektionsmetoder, hvor vi udvælger de mest modne og sunde frø og kasserer de umodne, tomme eller beskadigede frø.

Herefter skal frøet pilleres. Pilleringsprocessen gør frøene runde og ensartede, så de passer til roedyrkerens såmaskine.

Men ikke nok med det. Pillen bliver i denne del af processen også til en højteknologisk multilagspille med helt særlige egenskaber.

Pillen opbygges nemlig i forskellige lag med hver sin funktion.

Det yderste lag sørger for, at pillen hurtigt efter såningen optager og fastholder den mængde vand, der skal til for at igangsætte spiringen.

Det inderste lag sikrer, at vandet trænger ind til frøets kim i det optimale tempo.

Med andre ord så sikrer multilagsspillen en optimal spiring under såvel våde som tørre betingelser i marken.

Efter pilleringen lægger vi plantebeskyttelsesmidler på pillen og coater den med en beskyttende grøn film.

Den karakteristiske grønne MARIBO-farve gør det lettere for roedyrkeren at finde frøet i jorden og kontrollere sådybden.

Vi tester løbende mængden og fordelingen af plantebeskyttelsesmiddel på de enkelte piller. For små mængder fører til manglende beskyttelse mod skadevoldere, mens for store mængder kan virke spirehæmmende.

Gennem hele forløbet kvalitetstester vi frøet.

Både spireevne og spirekraft kontrolleres efter hvert trin i processen og vi gennemfører en lang række forskellige tests for f.eks. stokløbningsresistens, pillestørrelse, styrke og rundhed på pillen samt frøets vandindhold.

Kun mellem 10 og 20% af det høstede frø går i gennem nåleøjet og ender ude hos roedyrkeren.

Til sidst kontrollerer de danske myndigheder, om frøene overholder de internationale kvalitetsstandarder.

Og nu er frøene klar til at blive pakket og sendt ud til vores kunder.