Zgnilizna wierzchołkowa korzeni buraka

Aphanomyces cochlioides

Infekcja powodowana jest przez zarodniki grzyba powszechnie występującego w glebie i rozpoczyna się od wierzchołka korzenia, ale może pojawiać się także na jego bocznych powierzchniach. Skórka korzenia brązowieje z czasem pęka, murszeje i gnije. Liście tracą turgor mogą żółknąć i zasychać. Do infekcji dochodzi w silnie ogrzanej, wilgotnej, zbitej bądź zaskorupionej glebie.

SKUTKI WYSTĘPOWANIA: GNICIE KORZENI, OBNIŻENIE PLONOWANIA, SPADEK ZAWARTOŚCIU CUKRU.
ZWALCZANIE: STOSOWANIE ODMIAN TOLERANCYJNYCH, UNIKANIE NADMIERNEGO ROZPYLENIA GLEBY (W RAZIE DESZCZU POJAWIA SIĘ ZASKORUPIENIE), UNIKANIE UPRAWY ZBYT WILGOTNEJ GLEBY. NIE MA CHEMICZNYCH METOD ZWALCZANIA CHOROBY.