Chwościk burakowy

Przyczyną choroby jest grzyb Cecospora beticola atakujący blaszki liściowe.

Charakterystycznymi objawami choroby są: drobne szarobrązowe, okrągłe i nekrotyczne plamy o średnicy 2-4 mm, często otoczone czerwonobrązowym lub czerwono fioletowym pierścieniem. Zakażenie w pierwszej kolejności pojawia się na liściach zewnętrznych (najstarszych). Z czasem dochodzi do powstawania coraz większych plam nekrotycznych w konsekwencji do zamierania całych liści.

Zakażenie: w okresie nasilonej wilgotności i podwyższonej temperatury konidia (zarodniki grzyba) przenoszone są przez wiatr na znaczne odległości, powodując zakażenie kolejnych plantacji buraka cukrowego.

SKUTKI WYSTĘPOWANIA: OBNIŻENIE PLONU KORZENI O KILKANAŚCIE TON Z HEKTARA, SPADEK ZAWARTOŚCI CUKRU O KILKA PROCENT,
ZAPOBIEGANIE: WYSIEWANIE ODMIAN TOLERANCYJNYCH, OCHRONA CHEMICZNA. W LATACH O SŁABSZEJ PRESJI CHOROBY ODMIANY TOLERANCYJNE NA CHWOŚCIKA PRAKTYCZNIE NIE WYMAGAJĄ OCHRONY CHEMICZNEJ.