Choroby buraków

Rizomania

Choroba buraków cukrowych wywoływana przez wirus BNYVV, który przenoszony jest przez pierwotniaka Polymyxa betae
(występuje on powszechnie w glebach, na których uprawia się buraki cukrowe w Polsce).

Do charakterystycznych objawów porażenia należą:

  • pożółknięcie unerwienia liści i tkanki bezpośrednio do niego przylegającej (rzadko obserwowane w warunkach polowych),
  • powstawanie tzw. brody korzeniowej i karłowacenie liści,
  • pociemnienie wiązek przewodzących widoczne na przekroju poprzecznym korzenia

Zakażona gleba przenoszona jest przez maszyny i urządzenia rolnicze. Nie istnieją metody chemiczne zwalczania choroby.

SKUTKI WYSTĘPOWANIA: OBNIŻENIE PLONOWANIA DO 50%, SPADEK ZAWARTOŚCI CUKRU O KILKA PROCENT
ZAPOBIEGANIE: STOSOWANIE W UPRAWIE ODMIAN TOLERANCYJNYCH NA RIZOMANIĘ