Brunatna plamistość liści

Ramularia beticola

Jest chorobą bardzo podobną do chwościka burakowego, gdyż zarodniki obu chorób występują wspólnie. Na starszych liściach pojawiają się brunatne, nieregularne plamy wielkości 4-7 mm czasem większe. Zwykle otacza je brązowy pierścień. Rozprzestrzenianie się choroby powoduje zasychanie fragmentów a w miarę jej rozwoju całych liści buraków. Pojawia się wcześniej niż chwościk na plantacjach buraczanych, ponieważ wymaga dla swojego rozwoju niższych temperatur.

SKUTKI WYSTĘPOWANIA: GRZYB POWODUJE ZAMIERANIE TKANKI LIŚCIOWEJ, ZMNIEJSZA POWIERZCHNIE ZDOLNĄ DO FOTOSYNTEZY A WSPÓLNIE Z CHWOŚCIKIEM POWODUJE STRATY W PLONIE I ZAWARTOŚCI CUKRU W BURAKACH.
ZWALCZANIE: STOSOWANIE ODMIAN TOLERANCYJNYCH. OCHRONA CHEMICZNA TAK SAMO JAK W PRZYPADKU CHWOŚCIKA BURAKOWEGO.